"Kafel ýelimi"

"Kafel ýelimi"

“LUX”​

“Dürs” ýokary hilli daşky işler üçin niýetlenen akril boýagy

Sarp edilişi. Bir gatlakda 1 inedördül metr üçin 110-150 g boýag sarp edilýär. Sarp ediliş üstüniň taýýarlygyndan we çalynyş usulyna baglylykda üýtgeýär.

Ulanyş we häsiýetleri: adaty ulanyş, ýaşaýyş otaglaryň we dürli diwarlar üçin ulanylýan ak ýalpyldysyz reňkli boýag.

Ulanylmazdan öň boýag gowy edip garylýar. Öz agramynyň 5-10 % -ine barabar suw bilen garmak mümkindir. Işleriniň amala aşyrylýan döwründe we ondan 24 sagat soňunda temperatura +5 ̊C-dan pes bolmaly däldir. Doly guraýyş wagty 24 sagatdyr.

“LUX”

“Dürs” ýokary hilli içki işler üçin niýetlenen akril boýagy

Sarp edilişi. Bir gatlakda 1 inedördül metr üçin 100-120 g boýag sarp edilýär. Sarp ediliş üstüniň taýýarlygyndan we çalynyş usulyna baglylykda üýtgeýär.

Ulanyş we häsiýetleri: adaty ulanyş, ýaşaýyş otaglaryň we dürli diwarlar üçin ulanylýan ak ýalpyldysyz reňkli boýag.

Ulanylmazdan öň boýag gowy edip garylýar.  Öz agramynyň 5-10 % -ine barabar suw bilen garmak mümkindir. Işleriniň amala aşyrylýan döwründe we ondan 24 sagat soňunda temperatura +5 ̊C-dan pes bolmaly däldir. Doly guraýyş wagty 24 sagatdyr.

“LUX”

“Dürs” ýokary hilli potolok işler üçin niýetlenen akril boýagy

Sarp edilişi.  Bir gatlakda 1 inedördül metr üçin 90-110 g boýag sarp edilýär. Sarp ediliş üstüniň taýýarlygyndan we çalynyş usulyna baglylykda üýtgeýär.

Ulanyş we häsiýetleri:  adaty ulanyş, ýaşaýyş otaglaryň we dürli diwarlar üçin ulanylýan ak ýalpyldysyz reňkli boýag.

Ulanylmazdan öň boýag gowy edip garylýar.  Öz agramynyň 5-10 % -ine barabar suw bilen garmak mümkindir. Işleriniň amala aşyrylýan döwründe we ondan 24 sagat soňunda temperatura +5 ̊C-dan pes bolmaly däldir. Doly guraýyş wagty 24 sagatdyr.

“ECONOM”​

“Dürs” daşky işler üçin niýetlenen akril boýagy

Sarp edilişi. Bir gatlakda 1 inedördül metr üçin 140-170 g boýag sarp edilýär. Sarp ediliş üstüniň taýýarlygyndan we çalynyş usulyna baglylykda üýtgeýär.

Ulanyş we häsiýetleri: adaty ulanyş, ýaşaýyş otaglaryň we dürli diwarlar üçin ulanylýan ak ýalpyldysyz reňkli boýag.

Ulanylmazdan öň boýag gowy edip garylýar.  Öz agramynyň 5-10 % -ine barabar suw bilen garmak mümkindir. Işleriniň amala aşyrylýan döwründe we ondan 24 sagat soňunda temperatura +5 ̊C-dan pes bolmaly däldir. Doly guraýyş wagty 24 sagatdyr.

“ECONOM”​

“Dürs” içki işler üçin niýetlenen akril boýagy

Sarp edilişi. Bir gatlakda 1 inedördül metr üçin 130-160 g boýag sarp edilýär. Sarp ediliş üstüniň taýýarlygyndan we çalynyş usulyna baglylykda üýtgeýär.

Ulanyş we häsiýetleri: adaty ulanyş, ýaşaýyş otaglaryň we dürli diwarlar üçin ulanylýan ak ýalpyldysyz reňkli boýag.

Ulanylmazdan öň boýag gowy edip garylýar.  Öz agramynyň 5-10 % -ine barabar suw bilen garmak mümkindir. Işleriniň amala aşyrylýan döwründe we ondan 24 sagat soňunda temperatura +5 ̊C-dan pes bolmaly däldir. Doly guraýyş wagty 24 sagatdyr.

“ECONOM”​

“Dürs” potolok işler üçin niýetlenen akril boýagy

Sarp edilişi. Bir gatlakda 1 inedördül metr üçin 120-150 g boýag sarp edilýär. Sarp ediliş üstüniň taýýarlygyndan we çalynyş usulyna baglylykda üýtgeýär.

Ulanyş we häsiýetleri: adaty ulanyş, ýaşaýyş otaglaryň we dürli diwarlar üçin ulanylýan ak ýalpyldysyz reňkli boýag.

Ulanylmazdan öň boýag gowy edip garylýar.  Öz agramynyň 5-10 % -ine barabar suw bilen garmak mümkindir. Işleriniň amala aşyrylýan döwründe we ondan 24 sagat soňunda temperatura +5 ̊C-dan pes bolmaly däldir. Doly guraýyş wagty 24 sagatdyr.

“TMEX”

“Dürs” ýokary hilli daşky işler üçin niýetlenen akril boýagy

Sarp edilişi. Bir gatlakda 1 inedördül metr üçin 110-150 g boýag sarp edilýär. Sarp ediliş üstüniň taýýarlygyndan we çalynyş usulyna baglylykda üýtgeýär.

Ulanyş we häsiýetleri: adaty ulanyş, ýaşaýyş otaglaryň we dürli diwarlar üçin ulanylýan ak ýalpyldysyz reňkli boýag.

Ulanylmazdan öň boýag gowy edip garylýar.  Öz agramynyň 5-10 % -ine barabar suw bilen garmak mümkindir. Işleriniň amala aşyrylýan döwründe we ondan 24 sagat soňunda temperatura +5 ̊C-dan pes bolmaly däldir. Doly guraýyş wagty 24 sagatdyr.

“TMEX”

“Dürs” ýokary hilli daşky işler üçin niýetlenen akril boýagy

Sarp edilişi. Bir gatlakda 1 inedördül metr üçin 100-130 g boýag sarp edilýär. Sarp ediliş üstüniň taýýarlygyndan we çalynyş usulyna baglylykda üýtgeýär.

Ulanyş we häsiýetleri: adaty ulanyş, ýaşaýyş otaglaryň we dürli diwarlar üçin ulanylýan ak ýalpyldysyz reňkli boýag.

Ulanylmazdan öň boýag gowy edip garylýar.  Öz agramynyň 7-12 % -ine barabar suw bilen garmak mümkindir. Işleriniň amala aşyrylýan döwründe we ondan 24 sagat soňunda temperatura +5 ̊C-dan pes bolmaly däldir. Doly guraýyş wagty 24 sagatdyr.

“TMEX”

“Dürs” ýokary hilli içki işler üçin niýetlenen akril boýagy

Sarp edilişi. Bir gatlakda 1 inedördül metr üçin 110-150 g boýag sarp edilýär. Sarp ediliş üstüniň taýýarlygyndan we çalynyş usulyna baglylykda üýtgeýär.

Ulanyş we häsiýetleri: adaty ulanyş, ýaşaýyş otaglaryň we dürli diwarlar üçin ulanylýan ak ýalpyldysyz reňkli boýag.

Ulanylmazdan öň boýag gowy edip garylýar.  Öz agramynyň 5-10 % -ine barabar suw bilen garmak mümkindir. Işleriniň amala aşyrylýan döwründe we ondan 24 sagat soňunda temperatura +5 ̊C-dan pes bolmaly däldir. Doly guraýyş wagty 24 sagatdyr.

“TMEX”

“Dürs” ýokary hilli içki işler üçin niýetlenen akril boýa

Sarp edilişi. Bir gatlakda 1 inedördül metr üçin 90-110 g boýag sarp edilýär. Sarp ediliş üstüniň taýýarlygyndan we çalynyş usulyna baglylykda üýtgeýär.

Ulanyş we häsiýetleri: adaty ulanyş, ýaşaýyş otaglaryň we dürli diwarlar üçin ulanylýan ak ýalpyldysyz reňkli boýag.

Ulanylmazdan öň boýag gowy edip garylýar.  Öz agramynyň 7-12 % -ine barabar suw bilen garmak mümkindir. Işleriniň amala aşyrylýan döwründe we ondan 24 sagat soňunda temperatura +5 ̊C-dan pes bolmaly däldir. Doly guraýyş wagty 24 sagatdyr.

“ASTAR”

“Dürs” diwar işler üçin berkidiji astar.

Sarp edilişi. Bir gatlakda 1 inedördül metr üçin 120-150 g boýag sarp edilýär. Sarp ediliş üstüniň taýýarlygyndan we çalynyş usulyna baglylykda üýtgeýär.

Ulanyş we häsiýetleri: adaty ulanyş, ýaşaýyş otaglaryň we dürli diwarlar üçin ulanylýan ak ýalpyldysyz reňkli boýag.

Ulanylmazdan öň boýag gowy edip garylýar. Öz agramynyň 5-10 % -ine barabar suw bilen garmak mümkindir. Işleriniň amala aşyrylýan döwründe we ondan 24 sagat soňunda temperatura +5 ̊C-dan pes bolmaly däldir. Doly guraýyş wagty 24 sagatdyr.

“Kafel ýelimi”

BIRKIM Gold

GABY: 25 kilogramlyk kraft halta.

SARP EDILŞI: Plitkalaryň ölçegine görä 5-6 kg/m2.

NIÝETLENILEN ÝERLERI: Binalaryň daşy we içini keramiki plitalaryny örtmekde ullanylýan ýelim.

Möhleti: Açylman öz gabynda gury ýerde saklananda 6 aý.

“Kafel ýelimi”

BIRKIM

GABY: 25 kilogramlyk kraft halta.

SARP EDILŞI: Plitkalaryň ölçegine görä 4-5 kg/m2.

NIÝETLENILEN ÝERLERI: Binalaryň daşy we içini keramiki plitalaryny örtmekde ullanylýan ýelim.

Möhleti: Açylman öz gabynda gury ýerde saklananda 6 aý.

“Kafel ýelimi”

DÜRS

GABY: 25 kilogramlyk kraft halta.

SARP EDILŞI: Plitkalaryň ölçegine görä 4-5 kg/m2.

NIÝETLENILEN ÝERLERI: Binalaryň daşy we içini keramiki plitalaryny örtmekde ullanylýan ýelim.

Möhleti: Açylman öz gabynda gury ýerde saklananda 6 aý.

“Kafel ýelimi”

DÜRS Ekonom

GABY: 25 kilogramlyk kraft halta.

SARP EDILŞI: Plitkalaryň ölçegine görä 5-6 kg/m2.

NIÝETLENILEN ÝERLERI: Binalaryň daşy we içini keramiki plitalaryny örtmekde ullanylýan ýelim.

Möhleti: Açylman öz gabynda gury ýerde saklananda 6 aý.

Habarlaşmak üçin

"DÜRS" Hususy Kärhanasy

Свяжитесь с нами

"DÜRS" Индивидуальное Предприятие

Contact us

"DÜRS" Individual Enterprise